Stručni članci

Stručni pravni članci često služe kao vrijedan resurs za pravnike, studente prava, ali i za širu javnost koja želi razumjeti pravne aspekte koji utječu na njihov svakodnevni život. Sadržaj može varirati od detaljnih analiza sudskih slučajeva do praktičnih savjeta o primjeni zakona u konkretnim situacijama.

Kroz stručne pravne članke, pravnici dijele svoje znanje i pomažu čitateljima da se bolje snalaze u pravnom svijetu, osiguravajući da imaju pristup točnim i pouzdanim pravnim informacijama.

Zakon o radu

Izmjene i dopune Zakona o strancima

odvjetnik o zakonu o radu
odvjetnik o zakonu o radu

16

Svibanj

2024

odvjetnik za otvaranje tvrtke
odvjetnik za otvaranje tvrtke

20

Svibanj

2024

Osnivanje trgovačkog

društva

odvjetnik za državljanstvo
odvjetnik za državljanstvo

24

Svibanj

2024

Stjecanje hrvatskog

državljanstva

odvjetnik za kupnju nekretnine u Hrvatskoj
odvjetnik za kupnju nekretnine u Hrvatskoj

17

Lipanj

2024

Kupnja nekretnine za strane u

Republici Hrvatskoj

odvjetnik za investirati u Hrvatskoj
odvjetnik za investirati u Hrvatskoj

24

Lipanj

2024

Kako uspješno investirati u

Republici Hrvatskoj