odvjetnik u zagrebu
odvjetnik u zagrebu

Bermin Meškić

Odvjetnik

Bermin Meškić, odvjetnik u Zagrebu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, posebice Zakonu o odvjetništvu, Statutu Hrvatske odvjetničke komore, Kodeksu odvjetničke etike te u okviru obavljanja odvjetničkog posla stručno i profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći, a osobito daje pravne savjete, sastavlja isprave te zastupa stranke pred sudom, upravnim i drugim tijelima.

Stručnost i povjerenje u svakoj situaciji.

BERMIN MEŠKIĆ

ODVJETNIČKI URED

MEŠKIĆ

U skladu s važećim propisima i Kodeksom odvjetničke etike, naš odvjetnički ured pruža stručnu i profesionalnu pravnu pomoć. Ured je specijaliziran za razne oblike pravnih usluga, uključujući savjetovanje, sastavljanje pravnih dokumenata te zastupanje klijenata pred sudovima, upravnim tijelima i drugim organizacijama.

Naša stručnost obuhvaća zastupanje domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba u različitim vrstama sudskih sporova, uz posvećenost postizanju najboljih rezultata za naše klijente. Bez obzira na složenost slučaja, osiguravamo visok standard profesionalnosti i posvećenosti svakom klijentu.

odvjetnički ured u zagrebu
odvjetnički ured u zagrebu

ODVJETNIČKI URED

MEŠKIĆ

ured@odvjetnik-meskic.eu