#kupnjankekretninauhrvatskoj
Mnoge strance zanima kako kupiti nekretninu u Hrvastkoj. Posebice su strancima zanimljive nekretnine uz obalu naše zemlje. Za stjecanje nekretnina od strane stranaca vrlo je važno napraviti razliku između stranaca koji su državljani ili prave osobe iz država članica Europske unije te stranaca državljana zemalja izvan EU.
Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te Vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave.
Za stjecanje nekretnina za strane državljane izvan Europske unije, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švicarske konfederacije potrebna je suglasnost ministra pravosuđa i uprave.
Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.
Pisani zahtjev predajete neposredno u pisarnici ili šaljete poštom na adresu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske uz podnošenje odgovarajućih dokumenata. Strana osoba kojoj je uskraćena suglasnost za stjecanje prava vlasništva na nekretnini ne može ponoviti zahtjev za davanje suglasnosti na stjecanje prava vlasništva iste nekretnine prije nego što protekne pet godina od dana podnošenja zahtjeva koji je odbijen.
Napominjemo se da strana osoba ne može steći vlasništvo nekretnine koja leži na području koje je radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske zakonom proglašeno područjem na kojem strane osobe ne mogu imati pravo vlasništva, osim ako je zakonom što drugo određeno.
Ukoliko ste zainteresirani za kupnju nekretnine u Republici Hrvatskoj, te Vam je potrebna pravna asistenicija, obratite nam se s povjerenjem.
Vi ste u centru našeg interesa!

Kupnja nekretnina za strance u Republici Hrvatskoj

Kupnja nekretnina za strance u RH / 17.lipanj 2024

#stranci
#realestatesinCroatia