#društvosograničenomodgovornošću
Imate sjajnu ideju i smatrate da bi konkretizacija takve ideje mogla biti profitabilna na tržištu Republike Hrvatske i Europske unije? Prvi korak u konkretizaciji ideje je svakako osnivanje potrebnog trgovačkog društva koji će odgovoriti na sve Vaše zahtjeve. Najčešće se radi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), što zasigurno može biti izazovno.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) može osnovati jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba, unosom uloga u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Osnovna značajka ovog društva jest upravo ograničenje odgovornosti članova društva za obveze društva, odnosno članovi društva s ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno Zakonom.

U nastavku slijede potrebni koraci prilikom osnivanja d.o.o.-a

1. Naziv i djelatnost tvrtke

Da bi započeli postupak otvaranja d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a, prvo je potrebno odrediti naziv tvrtke. Putem web stranice Sudskog registra možete provjeriti je li Vaše željeno ime poduzeća slobodno. Minimalni temeljni kapital od 2.500 eura za d.o.o., odnosno 1 euro za j.d.o.o. jedna je od glavnih razlika između ova dva oblika društva. Kod osnivanja d.o.o.-a ovim putem, obvezno je odmah uplatiti najmanje četvrtinu temeljnog kapitala (minimalno 625 eura). Ostatak temeljnog kapitala mora se uplatiti u roku od godine dana. Osnivački polog (temeljni kapital) moguće je uplatiti u bilo kojoj poslovnoj banci ili FINA-i. Nakon naziva tvrtke, potrebno je odrediti i djelatnosti društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Odredit ćete glavnu djelatnost, a možete dodati i niz dodatnih djelatnosti. Preporučujemo da navedete sve djelatnosti s kojima biste se mogli baviti u budućnosti jer je jednostavnije i jeftinije navesti ih na početku nego ih dodavati kasnije.

2. Javni bilježnik, sudski registar i DZS

U drugom je koraku potrebno otići do javnobilježničkog ureda kako bi napravili izjavu o osnivanju (jedan osnivač) ili društveni ugovor za više osnivača (ukupan trošak za d.o.o. iznosi oko 350,00 eura, a za j.d.o.o. iznosi oko 75,00 eura). Njima se definira naziv, sjedište i djelatnosti tvrtke, temeljni kapital, prava i obveze osnivača i uprava (direktor) tvrtke. Nakon ovjere dokumentacije i uplate osnivačkog pologa (prethodno uplaćenog u banci), javni bilježnik prosljeđuje ugovor ili izjavu nadležnom Trgovačkom sudu. Nakon što je registracija društva pri Trgovačkom sudu završena, osnivači primaju Rješenje o upisu u sudski registar. U roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar, potrebno je kontaktirati Državni zavod za statistiku. Oni će izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (besplatno). Taj će Vam dokument biti potreban kod otvaranja žiroračuna.

3. Pečat, račun i porezna uprava

Po preuzimanju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., potrebno je izraditi pečat (oko 30 eura). Njega ćete ponijeti s ostalom dokumentacijom u banku, gdje ćete izvršiti prijenos osnivačkog pologa (temeljnog kapitala) na novootvoreni račun društva.

Kao zadnji korak otvaranje tvrtke potrebno je kontaktirati referenta u poreznoj upravi. Tom prilikom potrebno je ispuniti RPO obrazac (registar poreznih obveznika) te priložiti kopiju sljedeće dokumentacije:

– Rješenje o upisu u sudski registar

– Ugovor o najmu poslovnog prostora

– Ugovor o računovodstvenim uslugama (s odabranim računovodstvenim servisom)

– Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

4. Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti dužni su upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka koju Financijska agencija (FINA) za potrebe Ureda za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

5. Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Ukupni troškovi za otvaranje d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a

Ukupni trošak otvaranja d.o.o.-a ovim putem iznosi oko 380 eura, plus temeljni kapital od 2.500 eura. Njega se kasnije može koristiti za namiru početnih troškova poslovanja društva.

Kod j.d.o.o-a, ukupan trošak otvaranja ovim putem je oko 105 eura, uz temeljni kapital od jednog eura.

Ukoliko Vam treba odvjetnik za naznačeno pravno područje, obratite nam se s povjerenjem.

Vi ste u centru našeg interesa.

Osnivanje trgovačkog društva

Osnivanje trgovačkog društva / 20.svibnja 2024

#doo
#osnivanjedoo